Anadolu Internet Gazetecileri Federasyonu

Hakkımızda

Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu (AİGF), Gaziantep merkezli, dijital ve elektronik medya yayıncılığının önemini vurgulayan, bu alandaki profesyonelleri ve kuruluşları bir araya getirmeyi amaçlayan bir kurumdur. Federasyon, internet haber yayıncılığını bir uzmanlık dalı olarak geliştirmek, mesleki kimlik kazandırmak ve yasal düzenlemelere katkıda bulunmak için çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, klasik gazetecilik anlayışını internet ortamına taşıyarak, sivil toplum faaliyetlerini desteklemekte ve geliştirmektedir.

Federasyonun temel amacı, Türkiye’de düşünce ve iletişim özgürlüğünün tam olarak gerçekleşmesini sağlamak, haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesine olanak tanımak ve yayıncılık mesleğindeki bireylerin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmektir.

AİGF, bilişim suçlarıyla mücadele etmek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve internet haberciliğinin mesleğin onurunu koruyacak şekilde icra edilmesini sağlamak gibi önemli roller üstlenir. Aynı zamanda, üye derneklerin öğrencilerine ve ihtiyaç sahibi üyelerine destek olmak, eğitim ve kültürel faaliyetlere katkıda bulunmak ve ulusal kalkınmayı teşvik etmek gibi geniş bir faaliyet yelpazesi sunar.

Bu çerçevede, Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu, medya ve gazetecilik sektöründe dijital dönüşümün öncülüğünü yapmakta ve bu alandaki profesyoneller ile kuruluşları destekleyerek, Türkiye’deki medya pratiklerini zenginleştirmekte ve demokrasiye katkıda bulunmaktadır.