Anadolu Internet Gazetecileri Federasyonu

Yayın İlkelerimiz

Anadolu Internet Gazetecileri Federasyonu’nun savaş, çatışma, terör, şiddet ve afet durumlarında yayımlanacak haberler konusundaki yayın ilkeleri:

AIGF Ajansı;

 1. Savaş, çatışma, terör, şiddet ve afet durumlarında kamuoyunun bilgi edinme hakkının gerektirdiği haberciliği yaparken, evrensel insan haklarını, ulusal güvenlik ve kamu düzenini dikkate alır, bu konuda sorumlu yayıncılık örneği gösterir.
 2. Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk edecek veya halkı sınıf, ırk, dil, inanç, cinsiyet ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa yöneltecek yayın yapmayı reddeder.
 3. İnsanlar arasında nefret duyguları oluşturacak; korkuya, kaosa, düşmanlığa, paniğe ve yılgınlığa neden olacak her türlü yayın ve yaklaşımlardan uzak durur.
 4. Yayınlarının şiddeti özendirici, korkuyu yaygınlaştırıcı, travmalara yol açıcı, eşitlik ve adalet ilkelerini zedeleyici, insan onurunu küçültücü, ayrımcılığı teşvik edici bir nitelik ve üslupta olmamasına dikkat eder.
 5. Savaş, çatışma, terör ve şiddet olaylarında haberlerini abartısız, objektif verilere dayanarak ve mümkün olduğunca yetkili bir kaynağa dayandırarak yayınlar. Yetkili mercilerin yayın yasağına uyar.
 6. Terör saldırısı, kaza veya doğal afetler sonrasında hayatını kaybedenlerin isimlerini aileleri öğrenmeden yayınlamaz.
 7. İnsan hayatının kutsiyetini vazgeçilmez kabul ettiğinden, terör, şiddet ve afet olaylarında mağdurları ve yakınlarını rencide edecek yayın yapmaz.
 8. Savaş, çatışma, terör ve afetlerde, kim olursa olsun, kişinin mahremiyetinin korunması ve ölülerin onuruna saygı gösterilmesini esas alır.
 9. İdam cezalarının infazını, insanların acı çekerek öldürülüşünü gösteren görüntü ve fotoğrafların yayınlanmasından kaçınır.
 10. Kamuoyunda psikolojik sarsıntıya yolaçacak türden, insanlık onurunu ayaklar altına alan görselleri, ölü ve yaralıların yüzlerinin, parçalanmış beden veya uzuvlarının yakın plan çekimlerini yayınlamaz.
 11. Suç ve terör örgütlerinin doğrudan veya dolaylı propagandası niteliği taşıyan yayın yapmaz.
 12. Terör örgütlerinin dilini, jargonunu, tanımlarını, imajlarını ve imalarını terörün propagandasına yardımcı olacak şekilde kullanmaz.
 13. Her hangi bir doğal afet, şiddet veya terör olayı yaşanması halinde, elde ettiği haber ve görüntüleri toplumsal fayda ve dayanışmayı dikkate alarak abonelerine ulaştırır, sansasyonel içerik ve görüntülere yer vermez.

ANADOLU INTERNET GAZETECİLERİ FEDERASYONU

HABERCİLİK VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK İLKELER (HABERCİLİK KVKK İLKELERİ)

Anadolu Internet Gazetecileri Federasyonu (AIGF Ajansı) habercilik ve ifade özgürlüğü kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat açısından kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsediği ilkeler şöyledir:

 1. Haber gerçek bir şekilde yayınlanır. Gerçeklik unsurundan “somut gerçeklik” değil, “haberin beliriş biçimine uygunluk” anlaşılmalıdır.
 2. Gerçeklikten uzak ve kamuoyunu yanıltıcı bilgiler haber yapılmaz.
 3. Haberin yayınlanmasında kamu yararı bulunur. Kamu yararı bulunmayan nitelikteki olaylar haber yapılmaz.
 4. Haber güncel bir şekilde yayınlanır. Üzerinden süre geçmiş ve açıklanmasında artık kamu yararı bulunmayan olaylar haber yapılmaz.
 5. Bahse konu haberin gündemde kalması hususunda kamunun haberi alma konusundaki menfaatinin devamının sağlanması önceliklidir.
 6. Haberin veriliş biçimi ile özü arasında düşünsel bir bağ bulunmalıdır.
 7. Haberde kullanılan dil, ifade ve resimler haberin veriliş biçiminin gerektirdiği ölçüde kullanılmalıdır. Haberin verilişinde gerekli, ilgili ve yararlı olmayan beyan ve değerlendirmelerde bulunulmaz. Haberin özü ile biçimi arasında denge gözetilir.
 8. İçerik kaldırma talepleri ve KVKK kapsamında ilgili kişi başvurularının yanıtlanmasında yukarıdaki kriterler uygulanır.
 9. KVKK kapsamında istisna olsa dahi Anayasal bir hak olarak kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması hedeflenir.
 10. AIGF Ajansı bünyesinde kurulan Kişisel Verileri Koruma Komitesi, Habercilik KVKK İlkelerinin uygulanmasını ve denetlenmesini sağlar.