Anadolu Internet Gazetecileri Federasyonu

Federasyon Tüzüğü

FEDERASYON ŞUBELERİ VE TEMSİLCİLİK KURULUŞU

Madde 42 – Federasyon şube açmaz, Yönetim kurulu, gerekli gördüğü yerde federasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilci atayabilir, görevden alabilir.

Temsilcinin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

SİYASET YASAĞI

Madde 43 – Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun kesinlikle siyasetle ilişkisi yoktur. Üyelerinin kişisel siyasi faaliyetleri olursa bunlardan Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu sorumlu değildir. Federasyon hiçbir siyasi teşekkülün faaliyetlerine haber ve bilgilenme amacı taşımadığı sürece kesinlikle katılamaz.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 44 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış/çıkarılacak olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.