Anadolu Internet Gazetecileri Federasyonu

Süreli Yayınlar Beyannamesi Hakkında

Değerli Başkanlarım,
Bilindiği gibi “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7418 Nolu Kanun” 18 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasaya göre İnternet Haber Sitesi sahibi meslektaşlarımızın 3 ay içinde, yani 18 Ocak 2023 tarihine kadar bulundukları şehrin Basın Savcılıklarına “Süreli Yayınlar Beyannamesi” vermesi gerekiyor.

SÜRELİ YAYINLAR BEYANNAMESİ

Konu ile ilgili olarak “Süreli Yayınlar Beyannamesi’nde şu bilgilerin yer alması gerekiyor;

 • Gazete, İnternet veya Haber Ajansının Adı,
 • Gazete, İnternet veya Haber Ajansı Sahibinin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, İş Adresi ve Telefon Numarası, İkametgâh Adresi ve Telefon Numarası,
 • Yayın Sahibi Tüzel Kişi ise Tüzel Kişi Temsilcisinin Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, İş Adresi ve Telefon Numarası, İkametgâh Adresi ve Telefon Numarası,
 • Sorumlu Müdür veya Sorumlu Müdürlerin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, İş Adresi ve Telefon Numarası, İkametgâh Adresi ve Telefon Numarası,
 • Yayının Yönetim Yeri Adresi, Telefon Numarası, varsa Faks Numarası, İnternet veya e-mail Adresi,
 • Elektronik tebligat adresi, (PTT’den alınacaktır. Nasıl alınacağına ilişkin bilgi aşağıda ekler bölümündedir )
 • Yayının Türü, Yayının Mahiyeti (siyasi, ticari, iktisadi, ilmi, edebi, fenni vs.), Yayının Süresi (Sürekli), Yayınlanacağı Dil veya Diller, Yayının İçeriği, Yayın Tarihi,
 • Yer Sağlayıcının Adı, Adresi ve İletişim bilgileri.

SÜRELİ YAYINLAR BEYANNAMESİNE EKLENECEK BELGELER :

İmtiyaz Sahibinin;

 • Nüfus cüzdan örneği,
 • İkametgâh örneği,
 • TC. Vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık koşulunun gösterir belge.


Sorumlu Müdürün;

 • Nüfus kayıt örneği,
 • Sabıka kaydı,
 • Öğrenim belgesi (En az orta öğrenim veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak),
 • İkametgâh örneği,
 • TC. Vatandaşı olmayanlar için karşılıklılık koşulunun gösterir belge, 6-Yazı İşleri Müdürüne ait 2 adet vesikalık resim.

Sahibi Tüzel Kişi Olması Halinde;

 • Yetkili organlar tarafından, hangi yöneticinin tüzel kişi temsilcisi seçildiğini gösterir karar örneği ile temsilcisinin de yukarıdaki belgeleri,
 • Tüzel kişi ise şirket ana sözleşmesi,
 • Dernek ise tüzüğü,
 • Vakıf ise vakıf senedinin bir örneği,

Sorumlu Müdürün Bağlı Olduğu Yetkili;

 • Buna ilişkin alınan karar örneği (Yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın danışmanı gibi)
 • Sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin nüfus cüzdan ve ikametgâh örneği.


Beyannameye ayrıca 1 klasör ve 1 adet mavi kapaklı dosya eklenecek. Beyanname İmtiyaz sahibi veya sorumlu yazı işleri müdürü tarafından Basın Savcılığı’na verilecek. İnternet Haber Sitesi’nin sahibi, aynı zamanda Sorumlu Müdür olabilir.

 • HABER SİTESİNİN ANA SAYFASINDAN ULAŞILMASI GEREKEN BİLGİLER

Ayrıca, “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 3. Maddesine göre, İnternet Haber Sitelerinin “Ana Sayfasından” doğrudan ulaşılabilecek şekilde ve “İletişim” başlığı altında zorunlu olarak yer alması gereken bilgiler var.

Bu maddeye göre “İnternet haber sitelerinin

 • Faaliyet gösterdiği iş yeri adresi,
 • Ticari Unvanı,
 • Elektronik posta adresi,
 • İletişim telefonu,
 • Elektronik tebligat adresi,
 • Yer sağlayıcısının adı ve adresi

Ana sayfadaki İletişim başlığı altında yer alacak. Aynı maddeye göre; İnternet haber sitelerinde bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki güncelleme tarihleri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde mutlaka belirtilecek.

İlgili Belgeler

Anadolu İnternet Gazetecileri Federasonu (AİGF) Yönetimi Adına Arif Kurt

Yorum Yap